Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης της Λουτρικής Εγκατάστασης του ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ, Έτους 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :