Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Μαθητών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :