Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Α Εννέα (09) Ηλεκτρικών Πολύσπαστων Κλινών Νοσοκομειακού Τύπου, Εννέα (09) Τεμ. ΣΤτρωμάτων και Ενενήντα (90) Τεμ. Στρωματοθηκών του Παραρτήματος Μελισσίων του Κ.Κ.Π.Π.Α

1η Επιστημονική Ημερίδα Μία Προσπάθεια Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας του Έργου του Επιστημονικού Προσωπικού και του Προσωπικού Φροντίδας

1η Επιστημονική Ημερίδα Μία προσπάθεια εξωστρέφειας κι επικοινωνίας του έργου του επιστημονικού προσωπικού και του προσωπικού φροντίδας της δημόσιας δομής φιλοξενίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας οι οποίοι/ες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, αλλά και προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων για το μέλλον αυτής, καθώς χρόνο με το χρόνο σημειώνονται βήματα προόδου, τα προβλήματα όμως, όπως και […]