Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών και Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπηρεσίας Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πριφέρειας Αττικής(Κ.Κ.Π.Π.Α.)