Τελευταία νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών στο Παράρτημα ΑμεΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμένης δαπάνης ανά ειδικότητα παροχής υπηρεσιών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.484,00€ ΚΑΕ: 0419 o3 CPV: 85300000-2 Πρόσκληση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχουγια ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ του σχολικού έτους 2022-’23, για τις Παιδοπόλεις Αγ. Βαρβάρα και Αγ. Ανδρέας του ΚΕΝΤΡΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.   Προϋπολογισμός: 111.202,00€ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) Κ.Α.Ε.: 0639 CPV: 80310000-0 ΑΔΑ: 6Η2ΔΟΞΧ1-1ΨΒ Συνεδρίαση υπ΄ αριθμ.22η/30-6-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  […]

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :   Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: : «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση