Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας , ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων & ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Επικουρικού Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  10ης/Θέμα 19ο/14-03-2024 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, των υποψηφίων στις ειδικότητες : Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx) Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  7ης/Θέμα 21ο/22-2-2024 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στις ειδικότητες : της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 προκήρυξης του Κ.Κ.Π.Π.Α., ως παρακάτω : Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx) Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα Οκτώ (48) Ατόμων, για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής. Ο αριθμός ατόμων, η ειδικότητα, ο τόπος απασχόλησης και […]

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα (40) Ατόμων για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής. Ο αριθμός ατόμων, η ειδικότητα, ο τόπος απασχόλησης και η […]

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα (40) Ατόμων για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα […]