Τελευταία νέα

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Εργαστήρι – Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης”», με κωδικό MIS: 6003767

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

2η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και Α.Μ.Ε.Α. , ως Δικαιούχου της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ ” με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και Ένταξη στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

Ενημέρωση για την Αναδοχή και Υιοθεσία (ΜΑΡΤΙΟΣ) 2024

Την Πέμπτη 14/03/2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για υποψηφίους θετούς και ανάδοχους γονείς από τις 16:00-18:00 μμ. Την ενημέρωση θα συντονίσουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου μας, Βασιλική Ταλάντζη και Ανδρέας Κασκανιώτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημέρωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή – έως και την Τετάρτη 13/03/2024 και ώρα 14:00 μ.μ  στο  […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από: έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, έναν (1) Ιατρόειδικότητας Παιδιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα :