Τελευταία νέα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια 4 Πλυντηρίων Ιματισμού και ενός Στεγνωτηρίου Ιματισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια 4 Πλυντηρίων Ιματισμού και ενός Στεγνωτηρίου Ιματισμού για τις ανάγκες της έδρας (ΙΛΙΟΝ), του Αναρρωτήρίου Πεντέλης, Παιδόπολης “Αγ. Ανδρέας, του Π.Π.Π.Α ¨”Η ΜΗΤΕΡΑ” και του Παραρτήματος Μελισσίων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Εγκατάσταση ενός Ανελκυστήρα 13 -15 Ατόμων

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Εγκατάσταση ενός Ανελκυστήρα 13 -15 Ατόμων στο Παράρτημα Α.με.Α Δυτικής Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα : Πρόσκληση Διευκρίνιση επί της πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Βρεφικών Πανών και Πανών Ενηλίκων

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη βρεφικών πανών και πανών ενηλίκων των παραρτημάτων και των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Προϋπολογισμός (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) # 189.507,96 #€ ( 152.829,00 € χωρίς Φ.Π.Α) ΚΑΕ 1381 , CPV 33771200-7 και CPV 33771000-5. Συνημμένα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Μορφής docx) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Κουφωμάτων Αλουμινίου στο Παράρτημα Δυτικής Αθήνας. Προϋπολογισμός : 16.000 ευρώ με ΦΠΑ 24% (12.903 άνευ ΦΠΑ) ΚΑΕ : 0863 (CPV: 44221000-5) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο : Πρόσκληση

Πραγματοποίηση Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Πραγματοποίηση  Α΄ Κύκλου,  Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε θέματα: Παιδαγωγικής & Ψυχοπαιδαγωγικής 1η Ενότητα Παιδί και Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις -Προώθηση της Αυτονομίας των παιδιών -Συναισθηματική Αγωγή των παιδιών Ημερομηνία Διεξαγωγής:16 Νοεμβρίου 2020 ώρα 16.30 Εισηγήτρια : Καραβασίλη Αγγελική Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης