Τελευταία νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών από Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή/τρια στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Το Κ.Κ.Π.Π.Α ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Ψυχολόγου – Ψυχοθεραπευτή/τριας στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) που εδρεύει στην Βούλα Αττικής (Λεωφ. Καραμανλή 2, ΤΚ.: 16672) για χρονικό διάστημα […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.), αφού ελήφθη υπόψη: 1) Η υπ’ αριθμ.5837/09-03-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και δύο […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής τους, που λειτουργεί επί της οδού Β.Μελά 1 Στο Χολαργό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα : Πρόσκληση Αίτηση Συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα Υπεύθυνη Δήλωση […]

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα […]