Τελευταία νέα

Έντυπα για την εισαγωγή

Για την υποβολή αίτησης εισαγωγής,  στις μονάδες χρονίως πασχόντων του φορέα μας, εκτός του εντύπου της αίτησης, παραθέτουμε  όλα τα απαραίτητα έντυπα,  που θα συμπληρώνονται και επισυνάπτονται παράλληλα με την αίτηση και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση Έντυπο Αίτησης Ιατρικό Πιστοποιητικό Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας Υπεύθυνη Δήλωση