Τελευταία νέα

“H ομόφυλη γονεϊκότητα για το συμφέρον του παιδιού” Εκπαιδευτική παρέμβαση στο ΚΚΠΠΑ σχετικά με την ομόφυλη γονεϊκότητα

                            Σύντομη περιγραφή: Η εκπαίδευση «η ομόφυλη γονεϊκότητα για το συμφέρον του παιδιού» στο ΚΚΠΠΑ έχει κύριο σκοπό τη γνωστική επάρκεια, την αποδόμηση προκαταλήψεων και στερεότυπων, την υποστήριξη και ετοιμότητα του επιστημονικού δυναμικού (Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι) ως προς τη διαχείριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια και ΛΟΑ άτομα. Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στη «βιωμένη εμπειρία» από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης μέσα από συζήτηση με ΛΟΑ οικογένειες αλλά και με τη διαδικτυακή παρουσία της προέδρου των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, Στέλλας Μπελιά όπως και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΛΟΑΤΚΙ+ Οικογενειών (NELFA) Ελένης Μαραβέλια. Με το συνδυασμό αναφοράς σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τις ΛΟΑ οικογένειες αλλά και με τη συζήτηση με μέλη ΛΟΑ οικογενειών, το σεμινάριο στοχεύει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση των συμμετεχουσών-όντων και στην πρακτική προσέγγιση της ομογονεϊκότητας σε συνάρτηση με το αντικείμενο του ΚΚΠΠΑ.

Επιμέρους στόχοι:

  • Γνωριμία, εξοικείωση και γνώση της βασικής επιστημονικής ορολογίας που αναφέρεται στο φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα έμφυλα στερεότυπα.
  • Παρουσίαση των επικαιροποιημένων δεδομένων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.
  • Επαφή με τις προκλήσεις, τις δυνατότητες και τις ανάγκες που βιώνει μία Οικογένεια Ουράνιο Τόξο: τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική πραγματικότητα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  • Ισότιμη αντιμετώπιση των ΛΟΑ ατόμων, ως υποψήφιοι ανάδοχοι/θετοί γονείς και η αντιστοίχισή τους με παιδιά, με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας, όπως συμβαίνει με τα ετεροφυλόφιλα άτομα.
  • Καλλιέργεια μιας κουλτούρας με κέντρο της τον άνθρωπο, τις ποιότητές του και τη συντροφικότητα του ζευγαριού ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού.
  • Διαμόρφωση ενός φιλικού και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος στις δομές του ΚΚΠΠΑ, ικανό να προσελκύει αιτήσεις αναδοχής και υιοθεσίας, που υποβάλουν άτομα και ζευγάρια ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού.

Συμμετέχοντες: Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Συνεργαζόμενοι φορείς:

  • Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
  • Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA)

Μεθοδολογία εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας επικοινωνίας ΖΟΟΜ και κατά περίπτωση και άλλων εργαλείων που θα βοηθήσουν στη διαδραστικότητα του σεμιναρίου με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Ερωτηματολόγιο που θα βοηθήσει στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού θα αξιοποιηθεί πριν το σεμινάριο, ενώ αντίστοιχα εργαλεία και επιστημονικό υλικό που βοηθούν στην κατανόηση της θεματολογίας του σεμιναρίου και στην αξιολόγησή του, θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια και αλλά και μετά την εκπαίδευση.

Εκπαιδευτές:

Ειρήνη Κουτελά, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. M.Sc., I-MBA, M.Sc. Litt., μέλος των EAGT & HAGT

Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος MSc., Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν (Τμήμα Ψυχοκοινωνικών Σπουδών)

Μήνυμα από το φορέα Οικογένειες Ουράνιο Τόξο:

Με μεγάλη μας χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση να συμμετεχουμε στην εκπαίδευση «Η ομόφυλη γονεϊκότητα για το συμφέρον του παιδιού» που απευθύνεται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους των δομών παιδικής προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και να μεταφέρουμε την εμπειρία μας ως ΛΟΤΚΙ+ γονείς που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας στην Ελλάδα ώστε να τους βοηθήσουμε να αποδομήσουν προκαταλήψεις και στερεότυπα που σχετίζονται με μύθους γύρω από την γονεϊκότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Ελπίζουμε η συμμετοχή μας να συμβάλλει ώστε η συγκεκριμένη εκπαίδευση να πετύχει τους στόχους της και να γίνει απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός , η ταυτότητα φύλου, η έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου ενός ανθρώπου δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με την ικανότητα να είναι κατάλληλος γονέας και φροντιστής παιδιών και να οδηγήσει σε περισσότερες εν δυνάμει πιθανότητες όλα τα παιδιά να βρουν το σπίτι που τους αξίζει και φροντιστές που θα τα μεγαλώνουν με αγάπη.