Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – απορρυπαντικών – χαρτικών » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα : Διακήρυξη

Ανοιχτή Πρόσκληση, Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Ελαιοχρωματισμού στους Χώρους του Π.Π.Π.Α. – Η ΜΗΤΕΡΑ, Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση : Πρόσκληση

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού, Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (ΣΟΧ 2/2023)

Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30448/02-11-2023 ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 1η/Θέμα 48ο/11-01-2023 Απόφαση ΔΣ. Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( σε μορφή αρχείου […]

Ενημέρωση για την Αναδοχή και Υιοθεσία (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) 2024

Την Πέμπτη 18/01/2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για υποψηφίους θετούς και ανάδοχους γονείς από τις 16:00-18:00 μμ. Την ενημέρωση θα συντονίσουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου μας, Βασιλική Ταλάντζη και Ανδρέας Κασκανιώτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημέρωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή – έως και την Τετάρτη 17/01/2024 και ώρα 14:00 μμ – […]