Τελευταία νέα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα (40) Ατόμων για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής. Ο αριθμός ατόμων, η ειδικότητα, ο τόπος απασχόλησης και η διάρκεια της σύμβασης, εμφανίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα στον ΠΙΝΑΚΑ Β.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 22/09/2023 και λήγει τη Δευτέρα 02/10/2023.

  1.  Ανακοίνωση Πρόσκληση (Πίνακες Θέσεων)
  2.  Έντυπο Αίτησης
  3.  ΚΥΑ Δ1/ΟΙΚ43102/14387/2019 (ΦΕΚ 3706/Τ.Β’/2019)
  4.  Δικαιολογητικά Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
[/dropshadowbox]