ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ.

Η συγκεκριμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής θεραπευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για κάθε έναν (1) αναδοχούμενο του παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής “Η ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α”  για το χρονικό διάστημα από: 01-04-2018 ΕΩΣ 31-12-2019.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ: 

  • 1. έως του ποσού ύψους 11.400,00 €
  • 2. έως του ποσού ύψους 13.300,00 €

Για τις αναφερόμενες δαπάνες, δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αντίστοιχα αρχεία:

  1. Αναδοχούμενος 1
  2. Αναδοχούμενος 2