Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Α Εννέα (09) Ηλεκτρικών Πολύσπαστων Κλινών Νοσοκομειακού Τύπου, Εννέα (09) Τεμ. ΣΤτρωμάτων και Ενενήντα (90) Τεμ. Στρωματοθηκών του Παραρτήματος Μελισσίων του Κ.Κ.Π.Π.Α

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω, συνημμένη, πρόσκληση :

[/dropshadowbox]