Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχουγια ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ του σχολικού έτους 2022-’23, για τις Παιδοπόλεις Αγ. Βαρβάρα και Αγ. Ανδρέας του ΚΕΝΤΡΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.   Προϋπολογισμός: 111.202,00€ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) Κ.Α.Ε.: 0639 CPV: 80310000-0 ΑΔΑ: 6Η2ΔΟΞΧ1-1ΨΒ Συνεδρίαση υπ΄ αριθμ.22η/30-6-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  […]

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :   Πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δυνητικά Ωφελουμένων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: : «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση: Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση

Ανακοίνωση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών & Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπρεσίες Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.)

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθητών