Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών καιΙ Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπηρεσίασ Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πριφέρειας Αττικής(Κ.Κ.Π.Π.Α.)