Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Α Εννέα (09) Ηλεκτρικών Πολύσπαστων Κλινών Νοσοκομειακού Τύπου, Εννέα (09) Τεμ. ΣΤτρωμάτων και Ενενήντα (90) Τεμ. Στρωματοθηκών του Παραρτήματος Μελισσίων του Κ.Κ.Π.Π.Α

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω, συνημμένη, πρόσκληση :