Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ανακαίνισης του 6ου Θαλάμου Φιλοξενίας Παίδων, της Μονάδας Προστασίας Παίδων Πεντέλης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω , συνημμένη, Διακήρυξη.