Τελευταία νέα

Ενημέρωση για την Αναδοχή και Υιοθεσία (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 2024

Την Πέμπτη 18/04/2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για υποψηφίους θετούς και ανάδοχους γονείς από τις 16:00-18:00 μμ. Την ενημέρωση θα συντονίσουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου μας, Βασιλική Ταλάντζη και Ανδρέας Κασκανιώτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημέρωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή – έως και την Τετάρτη 17/04/2024 και ώρα 14:00 μ.μ στο […]

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων στο Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση έως 10/04 για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6003857. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το παρακάτω συνημμένο έγγραφο :

«Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Εργαστήρι – Υπηρεσίες Ημερήσιας Φροντίδας και Κοινωνικής Ένταξης”», με κωδικό MIS: 6003767

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

2η Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και Α.Μ.Ε.Α. , ως Δικαιούχου της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ ” με Κωδικό ΟΠΣ 6003857 και Ένταξη στο Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :