Τελευταία νέα

Oριστικοί πίνακες για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π.Π.Α.


Ανακοινώθηκαν από τη διεύθυνση του ΑΣΕΠ σήμερα, 22/09/2016, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για το Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ

Για τους οριστικούς πίνακες κατάταξης  επικουρικού προσωπικού ακολουθεί λίστα με τα αντίστοιχα αρχεία